Gazelle - 2019

Gazelle - 2019

Da det skete igen i 2019 var vi forberedte og tog det som bevis på at vor strategi om innovation, fokus og personligt engagement virker.